Laddstationer

Att ladda sin bil via en laddstation innebär en trygg, säker och kostnadseffektiv laddning med ett miljövänligt bränsle.

Alltek erbjuder ett stort urval av laddstationer för bilar, från välkända tillverkare som alla håller god kvalité. De tillverkare som vi samarbetar med idag är: Schneider Electric, Wallbox och Easee med flera.

Vi har även samarbetsavtal med flera aktörer på marknaden som kan koppla laddstationer till olika betallösningar för debitering av förbrukad el, som:

  • via fastighetsförvaltaren
  • via kortbetalning
  • via fritt debiteringssystem till BRF:n
  • via fristående debiteringssystem direkt till slutkund
  • eller genom en kombination av alla alternativ.

Valet av laddstation och betallösning beror på ert behov.

Våra tjänster

Solceller

Ta vara på solen

Det optimala är att kombinera en egen elproduktion via förnyelsebar teknik såsom solpaneler med minskad elförbrukning via smart och hållbar utrustning.

Ljuskällor

Armaturer och ljuskällor

LED ger betydligt mer ljus än traditionella ljuskällor. Att den är fri från kvicksilver, har lägre driftskostnad och längre livslängd är bra både för miljön och ekonomin.

Laddstationer

Ladda hemifrån

Återanvänd överbliven effekt till laddstationer. Efter installation av solceller och LED-belysnig finns det mer kraft att ladda elbilen.

Elinstallationer

Kostnadseffektiva lösningar

ALLTEK AB utför alla sorters elinstallationer. Med våra 16 erfarna medarbetare och representanter i hela Sverige täcker vi i stort sett alla grenar av elinstallationer för fastigheter.

Avloppsrensning

Avloppsrensning

Att underhålla avloppssystemet är viktigt för att ditt hem ska fungera problemfritt och för att undvika kostsamma reparationer av allvarliga stopp

Entreprenad

Entreprenad

Entreprenadtjänster inom VVS innefattar ett brett spektrum av arbetsområden – från installation och underhåll av värme- och kylsystem till vattenförsörjning och avloppshantering.

VVS-service

VVS-service

Med regelbunden service kan vi identifiera potentiella problem i ett tidigt skede, innan problemen blir akuta och kräver mer omfattande och kostsamma reparationer.

Kontakta oss för en offert!